There is no translation available, please select a different language. English (United Kingdom)  Deutsch (DE-CH-AT)  French (Fr) 

Doel van de Arbowet is het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met name voor de bouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties de Arbouw opgericht, om de arbeidsomstandigheden met name op het gebied van veiligheid en gezondheid te bevorderen.
De Arbouw onderkent de grote waarde van de T-Donkey® (Tegeldonkey®) getuige de volgende Arbouw aanbevelingen:

  • Transporteer en verwerk tegels bij voorkeur mechanisch.
  • Tegels mogen alleen handmatig getransporteerd en verwerkt worden als ze lichter zijn dan 25 kg.
  • Gebruik bij het leggen van grote en zware tegels mechanische hulpmiddelen; bijvoorbeeld een 'tegeldonkey'. Dat is een eenvoudig karretje waarmee de tegels kunnen worden opgepakt en neergelegd.

    Bron: Arbouw